Publikacje o Profesorze

Na stronie dostępna jest także znacznie obszerniejsza pełna bibliografia przedmiotowa. Poniżej prezentujemy krótki wyciąg.

Publikacje poświęcone Profesorowi i jego twórczości

 1. Logos i Ethos, Tom 50, Nr 2 (2019), „Wolniewicz a chrześcijaństwo”, artykuł Pawła Okołowskiego
 2. Edukacja Filozoficzna, 2018, numer 66, „Bogusława Wolniewicza polemika z abolicjonizmem naturalistycznym”, artykuł Mateusza Mirosławskiego
 3. Przegląd Filozoficzny, 2018, numer 3, w całości poświęcony postaci i filozofii prof. Bogusława Wolniewicza (450 stron!)
 4. Przegląd Filozoficzny, 2017, numer 3 (pdf), artykuł Pawła Okołowskiego „Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała-Wolniewicza”; Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Edukacja Filozoficzna, 2017, 64, numer w całości poświęcony pamięci profesora Bogusława Wolniewicza; Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
 6. W książce „Filozofia i los. Szkice tychiczne” (Kraków 2015) Pawła Okołowskiego znalazły się recenzje z Filozofii i wartości tom I”, Filozofii i wartości IIIoraz (Wolniewicza i Musiała) Ksenofobii i wspólnoty.
 7. U. Schrade, M. Omyła, hasło: Bogusław Wolniewicz, w: Polska filozofia powojenna, red. W. Mackiewicz (Warszawa 2001) t. 2, s. 448-476.
 8. M. Omyła, hasło: Wolniewicz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii (Lublin 2008), t. 9, s. 831-833.
 9. Skłonność metafizyczna, podtytuł: Bogusławowi Wolniewiczowi w darze, 1997, pod redakcją Mieczysława Omyły, wydawca: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 10. Pan Profesor Bogusław Wolniewicz: O naczelnym celu kary śmierci. Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci., Joanna Serafińska, ekspedyt.org
 11. Bogusława Wolniewicza Etyka Życia, Joanna Smakulska, Katowice 2011

Wspomnienia

 1. Wspomnienie o mędrcu, Tomasz Sommer, wolność24.pl (1 listopada 2017)
 2. Rzymski katolik niewierzący, Stanisław Michalkiewicz (8 sierpnia 2017)
 3. Rzymski katolik – niewierzący, Ks. Dariusz Kowalczyk (26 października 2017)
 4. Prof. Wolniewicz, Tomasz Laskus (6 sierpnia 2017)

Polemika

 1. Bycie bliźnim jako powinność moralna, Jerzy Kopania
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close