Książki

Obecnie w sprzedaży znajdują się następujące książki Profesora:

W publikacji PWN „Marksizm Nadzieje i rozczarowania” znaleźć można artykuł Profesora pt. „Pożegnanie z marksizmem”.

Na Allegro można również często znaleźć m.in.:

 • „Filozofia i Wartości IV”
 • „O Polsce i życiu”
 • „Ksenofobia i wspólnota”

Pełna bibliografia

 1. Propedeutyka filozofii, 1961 (z J. Grudniem)
 2. Rzeczy i fakty, 1968
 3. Ontologia sytuacji, 1985
 4. Filozofia i wartości, 1993, 1998
 5. Logic and Metaphysics, 1999
 6. Filozofia i wartości II, 1999
 7. Filozofia i wartości III, 2003
 8. Ksenofobia i wspólnota, 2003, 2010 (z Z. Musiałem)
 9. Trzy nurty, 2006 (z Z. Musiałem i J. Skarbkiem)
 10. Wolniewicz. Zdanie własne, 2010 (z T. Sommerem)
 11. Dydaktyka szkoły wyższej, 2010 (praca zbiorowa, red. U. Schrade)
 12. O Polsce i życiu, 2011
 13. Rozmowy z profesorem, 2013 (z Ł. Kramkiem)
 14. W stronę rozumu, 2015
 15. Filozofia i wartości IV, 2016
 16. Polska a Żydzi, 2018

Przekłady

 1. Wach „Socjologia religii”, 1961 (z Z. Poniatowskim)
 2. Cornu „Karol Marks i Fryderyk Engels 1845 – 1846”, 1969.
 3. Wittgenstein “Tractatus logico-philosophicus”, 1970, 1997, 2000, 2002, 2004.
 4. Wittgenstein “Dociekania filozoficzne”, 1972, 2000, 2004, 2005.
 5. Frege „Pisma semantyczne“, 1977, 2014.

wittgenstein

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close