Książki

Obecnie w sprzedaży znajdują się następujące książki Profesora:

Liczne pozycje znajdują się także w zbiorach bibliotecznych.

W publikacji PWN „Marksizm Nadzieje i rozczarowania” znaleźć można artykuł Profesora pt. „Pożegnanie z marksizmem”.

Na Allegro można również często znaleźć m.in.:

 • „Filozofia i Wartości IV”
 • „O Polsce i życiu”
 • „Ksenofobia i wspólnota”

Bibliografia

Na stronie dostępna jest także pełna bibliografia podmiotowa.

 1. (Z Józefem Grudniem) Propedeutyka filozofii. Materiały pomocnicze, 1961, PZWS, Warszawa, 246 s. Część I: Wstęp, s. 5–16 oraz Część II:Materializm filozoficzny, s. 17–79.
 2. Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina. Z fragmentem Platońskiego „Teajteta” w nowym przekładzie i z komentarzem Henryka Elzenberga, 1968, PWN, Warszawa, 221 s.
 3. Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania, 1985, PWN (Seria: Logika i zastosowania logiki), Warszawa, 138 s.
 4. Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi. Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, 1993, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 308 s.; dodruk, 1998.
 5. Filozofia i wartości, II, 1998, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 379 s.
 6. Logic and Metaphysics. Studies in Wittgenstein’s Ontology of Facts, 1999, Polskie Towarzystwo Semiotyczne (Seria: Biblioteka Myśli Semiotycznej), Warszawa, 329 s.
 7. Filozofia i wartości, III. Z fragmentem „Księgi tragizmu” Henryka Elzenberga i jego uwagami o „Dociekaniach” Wittgensteina, 2003, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 326 s.
 8. (Ze Zbigniewem Musiałem) Ksenofobia i wspólnota, 2003, Arcana, Kraków, 247 s.
 9. (Ze Zbigniewem Musiałem i Januszem Skarbkiem) Trzy nurty: racjonalizm – antyracjonalizm – scjentyzm, 2006, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 228 s.
 10. (Ze Zbigniewem Musiałem) Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, wyd. II poszerzone – o 160 s., 2010, Antyk, Komorów, 414 s.
 11. (Z Tomaszem Sommerem) Wolniewicz – zdanie własneWywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii. Ze wspomnieniem Tadeusza Tomaszewskiego z 1920 r., 2010, 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa, 229 s.; wyd. 2, 2011.
 12. (Ulrich Schrade – red.) Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, 2010, Oficyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej, Warszawa, 112 s. Rozdz. Z pedagogiki ogólnej, s. 9-34.
 13. O Polsce i życiu: refleksje filozoficzne i polityczne, 2011, Antyk, Komorów, 280 s.
 14. Rozmowy z profesorem (z profesorem Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Łukasz Michał Kramek), Łukasz Kramek (red.), 2013, Wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków, 113 s.
 15. W stronę rozumu, kompozycja tekstu – Jarosław Faliński i Dorota Dywańska; realizacja DVD i CD/ MP3 – Jarosław Faliński, Adam Zięcina i Dorota Dywańska; 2015, WEMA, Warszawa, 207 s. (Rozszerzony zapis wypowiedzi zamieszczonych w latach 2013 – 2015 na kanale internetowym „Głos racjonalny”).
 16. Filozofia i wartości, IV, 2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 329 s.; dodruk, 2018.
 17. Polska a Żydzi. O sprawach polsko-żydowskich i paru innych, 2018, 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa, 282 s.
 18. Filozofia i wartości. Post factum, 2021, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, 502 s.

Przekłady

 1. Wach, Joachim, Socjologia religii, przeł. z ang. Z. Poniatowski i B. Wolniewicz, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1961, s. 523.
 2. Cornu, Auguste, Karol Marks i Fryderyk Engels : życie i dzieło. T. 4, 1845-1846, przeł. z rękopisu niem. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1969, s. 351.
 3. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, przekład i wstęp B. Wolniewicz, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 1970, s. VII-X i 114. Przedr. w: wyd. 2 poprawione, przekład stylistycznie poprawiony i wstęp: O Traktacie, s. VII–XLII, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 1997, 109 s.; wyd. 3, PWN, Warszawa 2000, s. XLII i 109.; wyd. 4, PWN, Warszawa 2002, s. XLII i 109 s.; wyd. 5, PWN, Warszawa 2004, s. XLII i 109.
 4. Wittgenstein, Ludwig, Dociekania filozoficzne, przekład, przypisy i wstęp: O Dociekaniach – Wolniewicz, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 1972, s. XXVI i 323. Przedr. w: wyd. 2, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 2000, s. XXVI i 337; wyd. 3, PWN, Warszawa 2004, s. XXVI i 337.
 5. Frege, Gottlob, Pisma semantyczne, wybór, przekład, wstęp: Semantyka Fregego, przypisy i opracowanie redakcyjne – B. Wolniewicz, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 1977, s. XXXII i 144. Przedr. w: wyd. 2, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 2014, s. XXXII i 144.
 6. Fleck, Ludwik, Erfahrung und Tatsache: gesammelte Aufsatze, red.:  Lothar Schafer i Thomas Schnelle. przeł.: T. Schnelle i B. Wolniewicz, Suhrkamp, Frankfurt  a. Main 1983, s. 199 [przedmowa: L. Schäfer i T. Schnelle; 4 artykuły (z 7) przeł. z j. pol. – B. Wolniewicz i T. Schnelle: Uber einige besondere Merkmale des arztlichen Denkens, s. 37- 45; Uber die wissenschaftliche Beobachtung und die Wahrnehmung im allgemeinen, s. 59-83; Das Problem einer Theorie des Erkennens, s. 84-127; Wissenschaftstheoretische Probleme, s. 128-146].
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close