Seminarium Wolniewiczowskie, edycja druga

Zapraszamy do udziału w cyklu 6 zjazdów (każdy zjazd obejmować będzie 2 referaty) w ramach seminarium poświęconego filozofii prof. Bogusława Wolniewicza, prowadzonego przez 3 pokolenia jego uczniów.

Aby wziąć udział w seminarium wyślij swoją wypowiedź pisemną (max. 1/2 str. A4/900 znaków) zatytułowaną: „Najważniejsza teza filozoficzna Bogusława Wolniewicza – uzasadnienie wyboru” (cytat plus komentarz). Formularz do wypełnienia znajduje się poniżej.

Rada Naukowa Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza wskaże 30 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w seminarium.

Seminarium odbywać się będzie w Warszawie w czerwcu, we wrześniu i w październiku co drugą sobotę.

Prace należy przesłać na adres: katedra@wolniewicz.org w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022. Wyniki naboru: do 4 czerwca 2022. Informacje o zakwalifikowaniu będą przesyłane mailowo.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close