„Epifania diabła” a teraźniejszość

Profesor Bogusław Wolniewicz napisał w roku 1992 artykuł „Epifania diabła”, zawarty w tomie pierwszym „Filozofii i wartości”. Czytamy tam m.in.:

"Istnieją zdarzenia i czyny, a także całe obszary życia i okresy dziejów, w których następuje niejako kondensacja zła."

a w innymi miejscu:

"… w naturze ludzkiej kryją się całe złoża zła i czekają gotowe, by coś wydobyło je na powierzchnię…"

Teraz mamy ten czas, gdy całe złoża zła zostały wydobyte na powierzchnię.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close