Seminarium Wolniewiczowskie – nagrania z II i III zjazdu

Dostępne jest nagranie z II zjazdu Seminarium Wolniewiczowskiego, dr Mateusz Pencuła przedstawił referat pt „O rzekomej godności człowieka”:

Oraz z III zjazdu, gdzie referat „Wolniewicz a Lem” wygłosił mgr Patryk Kossowski. W trakcie wydarzenia odbyło się również wręczenie złotego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wielkiemu znawcy twórczości Stanisława Lema oraz tłumaczowi jego dzieł Wiktorowi Jaźniewiczowi.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close