I zjazd Seminarium Wolniewiczowskiego – nagranie

Dostępne jest już nagranie z pierwszego zjazdu Seminarium Wolniewiczowskiego, na którym referat wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Omyła:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close