Po publikacji wyroku ws aborcji

Po publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprawa aborcji znowu znalazła się w centrum zainteresowania. Jesienią przypomnieliśmy artykuł profesora Bogusława Wolniewicza z 1992 roku „Kilka tez do sporu o aborcję”, którego treść jest niezmiennie aktualna. Teraz zachęcamy do wysłuchania rozmowy z Markiem Kądzielskim, uczniem profesora, przeprowadzonej w programie Poland Daily – Culture pt. Why both sides in the abortion debate are cheating? Statement of prof. Bogusław Wolniewicz.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close