„Kilka tez do sporu o aborcję”

„Nie jest rzeczą filozofii wdawać się w spory praktyczne, ale jest jej rzeczą przeciwstawiać się zamętowi myślowemu, jaki się z okazji takich sporów szerzy”

Wobec ostatnich wydarzeń – orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji oraz protestów organizowanych w związku z tym orzeczeniem – warto przypomnieć stanowisko prof. Bogusława Wolniewicza wyrażone w wypowiedzi „Kilka tez do sporu o aborcję”, umieszczonej w pierwszym tomie „Filozofii i wartości”.

Pomimo, że artykuł ten został napisany w roku 1992 nic nie stracił na aktualności. Czytelnik znajdzie tam uporządkowane logicznie przedstawienie poglądu na tę niezwykle ważną kwestię ze wskazaniem na konieczność odejścia od rozwiązań skrajnych i znalezienia kompromisu poprzez porzucenie obustronnego ignorowania lub bagatelizowania racji strony przeciwnej. „Filozofia i wartości”, tom I, jest dostępna zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close