Pamięci Janusza Skarbka

W dniu 27 października 2019 r. w wieku 94 lat zmarł Janusz Skarbek, przyjaciel prof. Bogusława Wolniewicza i zarazem współautor m.in. książki pt. „Trzy nurty”.

Dwa lata temu przygotował swój nekrolog, w którym życzył sobie umieścić następujące zdanie:

Początki filozofii pozytywistycznej należy odnosić nie do Davida Hume’a, lecz do Franciszka Bacona.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close