Pełna bibliografia przedmiotowa

Do materiałów dostępnych na stronie dołączyła bibliografia przedmiotowa, zawierająca spis książek oraz artykułów (w miarę możliwości z linkami), w których znaleźć można opracowania i odniesienia do twórczości profesora Bogusława Wolniewicza.

Bibliografia ta powstała w wyniku pracy dr hab. Jana Zubelewicza i dr hab. Pawła Okołowskiego, przy współpracy prof. Mieczysława Omyły.

Zapraszamy! Jak również prosimy o uzupełnienia, w razie zauważenia braków.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close