Przegląd Filozoficzny 3/2018: numer w całości poświęcony Profesorowi!

Ukazał się Przegląd Filozoficzny 3/2018, w całości poświęcony prof. Bogusławowi Wolniewiczowi. Aż 450 stron, dostępnych on-line i jako pdf!

106029.png

W numerze znajdziemy następujące pozycje:

 • Profesor Bogusław Wolniewicz – logik i metafizyk
 • Bogusław Wolniewicz: O związkach myślenia z językiem (Tezy)
 • Henryk Hiż, Bogusław Wolniewicz: Korespondencja
 • Henryk Elzenberg: Obowiązek
 • Bogusław Wolniewicz, Jan Zubelewicz: Jeszcze o polemice Elzenberga z Miłoszem
  i Korsarzem Conrada
 • Bibliografia podmiotowa Bogusława Wolniewicza
 • Jan Woleński: O Bogusławie Wolniewiczu
 • Mieczysław Omyła: Moja współpraca z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem
 • Jędrzej Stanisławek: Filozoficzne grono Bogusława Wolniewicza
 • Teresa Hołówka: Człowiek serio
 • Paweł Okołowski: Fenomen Bogusława Wolniewicza
 • Mieczysław Omyła: O ontologii sytuacji
 • Jan Zygmunt: O pewnym epizodzie w kontaktach naukowych Jacka Hawranka
  i Jana Zygmunta z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem
 • Jacek Hawranek, Jan Zygmunt: Wokół pewnego zagadnienia z dziedziny półkrat
  górnych z jednością
 • Anna Wójtowicz: Jak tworzy się dobre formalizacje?
 • Józef Andrzej Stuchliński: W kręgu wpływów ideowych Ludwiga Wittgensteina.
  O wcześniejszej filozofii Profesora Bogusława Wolniewicza
 • Ryszard Kleszcz: Filozoficzny spór: pozytywizm albo metafizyka
 • Jędrzej Stanisławek: Filozofowanie Bogusława Wolniewicza
 • Paweł Okołowski: Myśl Wolniewicza. Zrąb systemu
 • Jacek Bartyzel: Bogusław Wolniewicz jako filozof polityki
 • Jacek Jadacki: O niektórych poglądach filozoficznych Bogusława Wolniewicza
 • Joanna Górnicka-Kalinowska: Moralista i analityk
 • Łukasz Kowalik: Filozofia normatywna Bogusława Wolniewicza
 • Jerzy Kopania: Bóg Bogusława Wolniewicza
 • Anna Głąb: O naturalnej potrzebie religii i minimum chrześcijaństwa
 • Łukasz Kowalik: Pesymizm, determinizm, konserwatyzm
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close