Artykuł i wywiad z Profesorem na rosyjskich stronach internetowych

Na rosyjskich stronach internetowych dostępny jest artykuł prof. Bogusława Wolniewicza: „Paralielizm mieżdu witgienszteinianskoj i aristotelianskoj ontologiami” (Параллелизм между витгенштейнианской и аристотелианской онтологиями), przetłumaczony z angielskiego przez W.W. Gorbatowa i opublikowany na stronach 326-339 w książce wydanej w 2013 r. przez Wydział Filozofii Wyższej Szkoły Ekonomiki w Sant-Petersburgu:

Трансцендентное в современной философии: направления и методы / отв. ред. Левина Т.В. —  Санкт-Петербург,  Алетейя, 2013. — 371 с. (В.В. Горбатов, перевод, примечания, 2013); ISBN 978-5-90670-512-9

Podstawa przekładu:  Wolniewicz B. A parallelism between Wittgensteinian and Aristotelian ontologies. In Boston studies in the philosophy of science. Vol. IV. Edited by Cohen Robert S. and Wartofsky Marx W. Dordrecht: Reidel Publishing Company 1969. pp. 208-217 (Reprinted in: Logic and metaphysics (1999) – pp.198–207).

Artykuł opatrzono interesującym biogramem, który przytaczamy w tłumaczeniu  Zbigniewa Musiała:

Bogusław Wolniewicz(ur. 1927) – polski logik i filozof; publicznie wypowiada się także na aktualne tematy społeczno-polityczne. Zasłynął jako komentator Wittgensteina i twórca „ontologii sytuacji”. Szczególne miejsce w twórczości Bogusława Wolniewicza zajmują jego badania nad Traktatem logiczno-filozoficznym. W końcu lat pięćdziesiątych, będąc jeszcze studentem, uczestniczył w seminarium Tadeusza Czeżowskiego, poświęconego Traktatowi. W 1968 r. spod jego pióra wyszła książka  Rzeczy i fakty, w której po raz pierwszy wyłożył swą formalną ontologię sytuacji. Zbudował ją na podstawie logiki nowego typu (w znacznej mierze ukształtowanej na słynnej już logice „niefregowskiej” z lat sześćdziesiątych – Romana Suszki).

W tamtych latach  interpretowano Wittgensteina w duchu logicznego pozytywizmu; Profesor Wolniewicz zakwestionował takie ujęcie, wykazując, że Traktat całkowicie odbiega od wszystkich pozytywistycznych i empirycystycznych tradycji. Zamieszczony w naszym zbiorze Jego artykuł, właśnie z tego punktu widzenia, nabiera szczególnej wartości. Wyeksponowane są w nim bowiem, zaskakujące dla nas, zbieżne punkty wittgensteinowskiej ontologii sytuacji z ontologią rzeczy Arystotelesa.

W późniejszych latach twórczości  Bogusław Wolniewicz przeszedł od problematyki logicznej i ontologii formalnej do filozofii religii, aksjologii i filozofii prawa.  Od 1989 do 1998 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Filozofii Religii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r. Profesor emerytowany.

Prof. Wolniewicz o tej rosyjskiej publikacji nie wiedział. Warto też sprostować: to Roman Suszko zbudował swą „słynną już logikę niefregowską” zainspirowany książką Wolniewicza.

Ponadto dużym zainteresowaniem rosyjskich internautów cieszy się wywiad z Profesorem, z 2016 r.: Poliaki sposobny tolko gryztsa mieżdu soboj (Поляки способны только грызться между собой). Автор OGOGO, 3 ноября, 2016.

Wskazany tekst pochodzi z portalu zamieszczającego tłumaczenia na rosyjski wywiadów w prasie nierosyjskojęzycznej (oryginał wywiadu: „Polacy tylko żreć się ze sobą potrafią„).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close