„Melioryzm i pejoryzm w filozofii Bogusława Wolniewicza” Piotra Janiczaka

W 2021 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zatwierdzony został licencjat pana Piotra Janiczaka poświęcony filozofii Bogusława Wolniewicza. Praca ta w syntetyczny i celny sposób prezentuje antropologię Profesora, świadcząc o żywotności jego myśli, a także o samorodnym talencie jej autora. Za zgodą autora zamieszczamy ją w całości.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close