Nagrania z Seminarium Wolniewiczowskiego

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z ostatniego, dwunastego zjazdu Seminarium Wolniewiczowskiego, na którym referat o tytule „Bogusław Wolniewicz a szkoła lwowsko-warszawska” wygłosił Karol Błaszak, na podstawie materiałów przygotowanych przez prof. Jana Zygmunta.

Dostępne są również zapisy wszystkich poprzednich zjazdów.

W związku z wypełnieniem programu Seminarium pragniemy złożyć podziękowania wszystkim referentom za ich wysiłek włożony w przygotowanie wystąpień! Dziękujemy także licznemu gronu słuchaczy, którzy towarzyszyli nam przez cały cykl i często aktywnie uczestniczyli w dyskusji! Referaty ukażą się w przyszłym roku w formie pisemnej – powiadomimy o dostępności takiego wydania na stronie Fundacji „Katedra Bogusława Wolniewicza”.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close