Seminarium Wolniewiczowskie 2021 – harmonogram

Myśl Wolniewicza w pokoleniu jego wnuków i wokół książki Filozofia i wartości. Post factum

12 spotkań do końca roku 2021, w trzy pierwsze soboty miesiąca, od godz. 12:00 do 14:00 (referat ok. 20 min. plus dyskusja) według następującego planu:

Wrzesień

  1. 4 IX, Otwarcie Seminarium + ref. prof. M. Omyła – Wolniewicz a Suszko;

2. 11 IX, ref. mgr M. Pasierbski- Nowe aspekty Wolniewiczowskiego ujęcia  kary głównej;

3. 18 IX, ref. mgr P. Kossowski – Wolniewicz a Lem;

Październik

4. 2 X, ref. dr P. Balcerowski – Wolniewicz a chrześcijaństwo i Wolniewicz a antysemityzm;

5. 9 X, ref. mgr M. Mirosławski – Estetyka Wolniewicza;

6. 16 X, ref. dr M. Pencuła – O rzekomej godności człowieka;

Listopad

7. 6 XI, ref. M. Kądzielski – Tortura według Wolniewicza;

8. 20 XI, ref. dr Michał Czarnecki – Feminizm według Wolniewicza;

9. 27 XI,  ref. dr T. Sommer – Wolność w ujęciu Wolniewicza;

(wyjątkowo ostatnia sobota miesiąca, z uwagi na święto 11.11 i wydłużony weekend);

Grudzień

10. 4 XII, ref.  J. Zubelewicz , prof. PW- O strukturze władzy według Wolniewicza;

11. 11 XII, ref. dr hab. P. Okołowski – Dwa modele uniwersytetu;

12. 18 XII, ref. prof. J. Zygmunt – O szkole lwowsko-warszawskiej + zamknięcie Seminarium.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close