A brief introduction into the life and thoughts of Bogusław Wolniewicz

Dla zainteresowanych angielskojęzyczną wersją informacji o życiu i dziele prof. Bogusława Wolniewicza publikujemy tekst przygotowany przez p. Mateusza Mirosławskiego.

For everybody interested in English version of concise information on biogaphy and work of profesor Bogusław Wolniewicz we are publishing the text prepared by Mateusz Mirosławski.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close