„Aksjomat Elzenberga” dostępny on-line

Jeden z ostatnich artykułów Profesora, opublikowany w Przeglądzie Filozoficznym 4/2017, można pobrać w formacie pdf ze strony PAN.

Natomiast w poprzednim numerze Przeglądu, 3/2017, znajduje się artykuł dra hab Pawła Okołowskiego „Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała-Wolniewicza”.

Jest również dostępne wideo z wykładu „Aksjomat Elzenberga”:

Zapraszamy do lektury!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close